{{getDisplayDistance(item.locationRange) }}
 • {{ option.name }}
photo

Europlaza

Hoogoorddreef 56
1101 BE Amsterdam
€ 170,- per m² / Jaar

Description

LOCATION
The building is located directly next to train- and subway station Bijlmer-Arena. Bijlmer-Arena is completely expanded and renovated in 2006. The building is very well accessible by car and public transport because of its location and parking ratio. Tenants of this building are Emergency Service S.O.S. International, Schermer Trommel, De Jong Arbo-artsen and Adobe Systems. The shopping centers “Nieuw Amsterdam” and the “Arena” are at walking distance. These shopping areas offer a variety of functions, from work to relax. Through this combination the area is more fun, more liveable, safer and more attractive.


PROPERTY
It concerns a striking building, in the shape of two triangles which are linked to each other by means of elevators and corridors. The object has its own car park and a beautiful entrance area with a reception desk.

DESIGNATED USE
The public/private designated use is office space, parking space and archives.

LETTABLE AREA
The building has a total square meter of around 13.000 sqm, divided at seventeen floors. There is around 2.411 sqm available for rent.

Ground floor    around 483 sqm
3rd storey        around 924 sqm
4th storey        around 476 sqm
9th storey        around 276 sqm
10th storey      around 297 sqm

The mentioned number of square meters are determined in accordance with NEN 2580.


FACILITIES
The rented space are, at the moment, equipped with the following facilities:
- Cable ducts fitted with electricity;
- Sanitary groups;
- Two elevators and a hoist;
- Common reception desk and security;
- Alarm installation and smoke detector;
- Mechanical ventilation with peak cooling;
- Windows that can be opened with solar-control glazing;
- Ceiling system with recessed light fitting;

PARKING FACILITIES
Parking is possible in the underground garage or at the outdoor area. The parking ratio is 1:53.


COMMENCEMENT DATE OF DELIVERY
Directly

INITIAL RENT
Ground floor until the 5th floor: € 170,- per sqm a year
9th until the 15th floor: € 185,- per sqm a year

Parking space outside: € 1.350 spot a year
Parking space inside: € 1.500,- per spot a year


INDEXATION
The rent will be indexed annually, for the first time one year after the rent commencement date, on the basis of the CPI figures (2006 = 100) for all consumers.


TERMS OF TENANCY
5 (five) years and the possibility of extending the lease for a 5-years term. The notice period is 12 (twelve) months.


PROVISION OF SECURITY
A bank guarantee of three months rent plus service costs and VAT has to be provided, depending on the obtained credit information.


SERVICE COSTS
The advance deposit is € 45,- per sqm per annum, to be increased with VAT. If, by or on behalf of the lessor to provide additional supplies and services, the parties agree:

 • Crew/ staff costs and reception/ security;
 • Gas c.q. oil including administration costs;
 • Electricity consumption including administration costs of the installations and the lighting of the common and private spaces within the rented area;
 • Water use including administration costs;
 • Maintenance and periodic inspection of heating and/or air conditioning system(s);
 • Ditto elevator installation(s);
 • Ditto glass washing system ;
 • Ditto hydrofoor installation;
 • Ditto fire alarm, security system and breakdown alarm system;
 • Ditto automatic car park barrier;
 • Ditto sprinkler system;
 • Ditto waste-water system;
 • Cleaning costs of the common spaces, elevators, external glazing and (sun)blinds, glazing common areas, terraces, garage and/or area;
 • Look after garbage, container rental, etc.;
 • Insurance premium external glazing;
 • Maintenance grounds, gardens , pond, inside of plants and outside planters, including the replacement
 • The costs of any necessary extension of the amenities;
 • administration fee of 5% of the abovementioned services and supplies.

€ 170,- per m² /
276 m²
2.409 m²
C

Europlaza


LOCATIE
Het gebouw aan de Hoogoorddreef 56 is prominent gelegen, direct aan het NS / metrostation Bijlmer-Arena dat in 2006 geheel is gerenoveerd. Door de ligging alsmede de goede parkeernorm is het gebouw uitstekend bereikbaar, per auto en openbaar vervoer. In het gebouw houden onder andere kantoor de volgende organisaties; Human Capital Care, Triple A Risk Finance B.V., Atabix B.V., Prespage , Milliman en Adobe Systems. Op loopafstand ligt het winkelcentrum “Amsterdamse Poort” en de “Arena”. Deze winkelgebieden verzorgen een verscheidenheid aan  functies van werken tot ontspannen. Door deze combinatie wordt het gebied leuker, leefbaarder, veiliger en aantrekkelijker.         

OBJECT
Het betreft hier een opvallend gebouw, in de vorm van twee driehoeken die aan elkaar zijn verbonden middels de liften en gangpartij. Het object beschikt over een eigen parkeergarage, een fraaie entreepartij met een bemande receptie.

BESTEMMING
De publiek-/privaatrechtelijke bestemming is kantoorruimte, archiefruimte en parkeren.

VERHUURBARE OPPERVLAKTE

Het gebouw heeft een totale vloeroppervlakte van circa 13.000 m², verdeeld over zeventien verdiepingen. Voor de verhuur is circa 2.411 m² beschikbaar:

Circa 438 m² gelegen op de begane grond per direct
Circa 924 m² gelegen op de 3e verdieping per april 2017
Circa 476 m² gelegen op de 4e verdieping per april 2017
Circa 276 m² gelegen op de 9e verdieping per direct
Circa 297 m² gelegen op de 10e verdieping per direct

De 3e en 4e verdieping zijn eventueel te koppelen.

Genoemde metrages zijn vastgesteld conform NEN 2580.


VOORZIENINGEN
De te verhuren ruimten zijn op dit moment met de volgende voorzieningen ingericht:
- kabelgoten v.v. electra;
- sanitaire groepen;
- twee liften en een goederenlift;
- gemeenschappelijke receptie en bewaking;
- alarminstallatie en rookmelders;
- mechanische ventilatie met topkoeling;
- te openen ramen v.v. zonwerende beglazing;
- systeemplafonds met inbouw lichtarmaturen.

PARKEERGELEGENHEID
Parkeren is mogelijk in de ondergelegen parkeergarage of op het buitenterrein. De parkeernorm voor het gebouw is 1 parkeerplaats per 53 m².

BEREIKBAARHEID
Bereikbaarheid per auto: Het object ligt op vijf minuten rijden naar de aansluitingen op de A1, A2, A9 en A10.

Bestemming en tijdsbeslag in autominuten
Amsterdam Centrum: 15 minuten
Luchthaven Schiphol: 20 minuten
Amsterdam Zuidas: 10 minuten
Utrecht: 20 minuten

Verbindingen openbaar vervoer
Het object ligt naast het vernieuwde NS-station Amsterdam Bijlmer ArenA op een paar minuten loopafstand. Het NS-station heeft rechtstreekse verbindingen met Utrecht, Schiphol en Amsterdam CS. Ook ICE International (richting Duitsland en Zwitserland) en de Hogesnelheidslijn (richting België en Frankrijk) stoppen hier. Op de cirkel van wegen rond het object rijden ook lijnbussen en er is een metrostation.

HUURINGANGSDATUM
Per direct. 
 
AANVANGSHUURPRIJS KANTOOR:

Begane grond t/m de 5e verdieping
€ 170, - per m² per jaar

9e tot en met de 15e verdieping
€ 185,- per m² .per jaar 

Bovenstaande bedragen zijn exclusief BTW en servicekosten.

AANVANGSHUURPRIJS PARKEERPLAATSEN
Parkeerplaats buiten: € 1.350,- per plaats per jaar
Parkeerplaats binnen: € 1.500,- per plaats per jaar

BTW
Er zal geopteerd worden voor BTW-belaste verhuur. Huurder dient derhalve voor meer dan 90 procent BTW belaste leveringen en diensten blijvend te leveren. Voor organisaties welke niet BTW plichtig zijn, is er een lage BTW compensatie.

HUURPRIJSINDEXERING
De huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, overeenkomstig het consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens (2006 = 100).

HUURTERMIJN
5 (vijf) jaren plus een verlengingsmogelijkheid van 5 (vijf) jaren; opzegtermijn 12 maanden.

VOORSCHOT SERVICEKOSTEN
€ 45,- per m² per jaar. Als door of vanwege verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten komen partijen overeen:

- bemanning/personeelskosten receptie/beveiliging;
- gas c.q. olieverbruik inclusief vastrecht;
- elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht ten behoeve van de installaties en de verlichting van de gemeenschappelijke en eigen ruimten in het gehuurde;
- waterverbruik inclusief vastrecht;
- onderhoud en periodieke controle van verwarmings- en/of luchtbehandelingsinstallatie(s);
- idem liftinstallaties(s);
- idem glaswasinstallatie;
- idem hydrofoorinstallatie;
- idem brandmeld-, gebouwbewakings-, storingmeldings-installatie;
- idem parkeerbewakingsinstallatie;
- idem sprinklerinstallatie;
- idem vuilwaterafvoerinstallatie;
- schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimten, liften, beglazing buitenzijde alsmede zonwering, beglazing gemeenschappelijke ruimten, terrassen, parkeerkelder en/of terrein;
- verzorging huisvuil, containerhuur e.d.;
- assurantiepremie buitenbeglazing;
- onderhoud terrein, tuinen, vijver, plantenbakken binnen en buiten, waaronder vervanging van planten;
- de kosten van eventueel noodzakelijke uitbreiding van het voorzieningenpakket;
- 5% administratiekosten over de hierboven genoemde leveringen en diensten.

ZEKERHEIDSSTELLING
Huurder dient een bankgarantie te stellen ter grootte van een bedrag van drie maanden huur inclusief BTW en servicekosten, afhankelijk van de te verkrijgen kredietinformatie.

LOCATION
The building is located directly next to train- and subway station Bijlmer-Arena. Bijlmer-Arena is completely expanded and renovated in 2006. The building is very well accessible by car and public transport because of its location and parking ratio. Tenants of this building are Emergency Service S.O.S. International, Schermer Trommel, De Jong Arbo-artsen and Adobe Systems. The shopping centers “Nieuw Amsterdam” and the “Arena” are at walking distance. These shopping areas offer a variety of functions, from work to relax. Through this combination the area is more fun, more liveable, safer and more attractive.


PROPERTY
It concerns a striking building, in the shape of two triangles which are linked to each other by means of elevators and corridors. The object has its own car park and a beautiful entrance area with a reception desk.

DESIGNATED USE
The public/private designated use is office space, parking space and archives.

LETTABLE AREA
The building has a total square meter of around 13.000 sqm, divided at seventeen floors. There is around 2.411 sqm available for rent.

Ground floor    around 483 sqm
3rd storey        around 924 sqm
4th storey        around 476 sqm
9th storey        around 276 sqm
10th storey      around 297 sqm

The mentioned number of square meters are determined in accordance with NEN 2580.


FACILITIES
The rented space are, at the moment, equipped with the following facilities:
- Cable ducts fitted with electricity;
- Sanitary groups;
- Two elevators and a hoist;
- Common reception desk and security;
- Alarm installation and smoke detector;
- Mechanical ventilation with peak cooling;
- Windows that can be opened with solar-control glazing;
- Ceiling system with recessed light fitting;

PARKING FACILITIES
Parking is possible in the underground garage or at the outdoor area. The parking ratio is 1:53.


COMMENCEMENT DATE OF DELIVERY
Directly

INITIAL RENT
Ground floor until the 5th floor: € 170,- per sqm a year
9th until the 15th floor: € 185,- per sqm a year

Parking space outside: € 1.350 spot a year
Parking space inside: € 1.500,- per spot a year


INDEXATION
The rent will be indexed annually, for the first time one year after the rent commencement date, on the basis of the CPI figures (2006 = 100) for all consumers.


TERMS OF TENANCY
5 (five) years and the possibility of extending the lease for a 5-years term. The notice period is 12 (twelve) months.


PROVISION OF SECURITY
A bank guarantee of three months rent plus service costs and VAT has to be provided, depending on the obtained credit information.


SERVICE COSTS
The advance deposit is € 45,- per sqm per annum, to be increased with VAT. If, by or on behalf of the lessor to provide additional supplies and services, the parties agree:

 • Crew/ staff costs and reception/ security;
 • Gas c.q. oil including administration costs;
 • Electricity consumption including administration costs of the installations and the lighting of the common and private spaces within the rented area;
 • Water use including administration costs;
 • Maintenance and periodic inspection of heating and/or air conditioning system(s);
 • Ditto elevator installation(s);
 • Ditto glass washing system ;
 • Ditto hydrofoor installation;
 • Ditto fire alarm, security system and breakdown alarm system;
 • Ditto automatic car park barrier;
 • Ditto sprinkler system;
 • Ditto waste-water system;
 • Cleaning costs of the common spaces, elevators, external glazing and (sun)blinds, glazing common areas, terraces, garage and/or area;
 • Look after garbage, container rental, etc.;
 • Insurance premium external glazing;
 • Maintenance grounds, gardens , pond, inside of plants and outside planters, including the replacement
 • The costs of any necessary extension of the amenities;
 • administration fee of 5% of the abovementioned services and supplies.

MapViewLoading animation here
StreetViewLoading animation here

Contact

 • PvdBosch

  De Lairessestraat 139 

  1075HJ Amsterdam

  Contactpersoon

  Kirsten Bohle

  020 305 2929

 • CBRE Amsterdam

  Gustav Mahlerlaan 405 

  1082MK Amsterdam

  Contactpersoon

  Merel van Oudvorst

  020 626 26 91

{{item.Location.Street}} {{item.Location.HouseNumber}} {{item.Building.BuildingName}}

{{item.Location.Street + " "+ item.Location.HouseNumber}}
{{item.Location.Postcode}} {{item.Location.City}}

{{ 'SEARCH.SEARCH_BAR_LEFT.TYPE_LIST.' + item.Offer.OfferType|translate }}

{{ item.Offer.OfferMetrageNet|formatNumber }} m²

{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.GRID.RentFrom'|translate }} {{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²

 • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.BuildingStatus'|translate }}:{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.SHARED.BuildingStatusList.'+item.Building.BuildingStatus | translate }}
 • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.FloorArea'|translate }}: {{ item.Offer.OfferMetrageNet | formatNumber }} m²
 • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.RentFrom'|translate }}:{{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²
 • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.ParkingSpaces'|translate }}:{{item.Offer.OfferNumberOfParkingSpaces|formatNumber}}